PROSJEKT: RENT VANN

Landsbybefolkningen i Chikwawe i Malawi har i flere år måtte gå utallige mange kilometer for å få tak i rent vann. Brønnen som tidligere ble brukt har ikke bærekraft til å dekke behovet i Chikwawe. Som en av hjertesakene til Malawifriends, arbeides det nå for at landsbyen får muligheten til å sikre seg rent vann. I april vil et team fra Malawifriens reise nedover for å følge opp og dokumentere installasjonen av den nye brønnen.

I mai 2013 ble det arrangert en auksjon og danseopptreden i regi av Malawifriends på studenthuset Rokken i Volda. Under dette eventet ble PROSJEKT: RENT VANN introdusert for studentene i bygda for å gi de en mulighet til å engasjere seg, bidra og få et innblikk i organisasjonens arbeid for å forbedre vannressursene i Chikwawe. Inntektene fra arrangementet, samt andre bidrag til organisasjonen har gjort det mulig for Malawifriends å realisere prosjektet PROSJEKT: RENT VANN.

I begynnelsen av april reiser fire frivillige fra Malawifriends ned til Chikwawe for å følge opp brønnbyggingen, bli bedre kjent med landsbybefolkningen og kartlegge fremtidige prosjekter. Organisasjonen har et ønske om å få med flest mulig med på reisen, både for å gi prosjektet et ansikt, men også inkludere og gi noe tilbake til alle som har bidratt. Før, under og etter reisen vil det komme oppdateringer både her på hjemmesiden, samt på sosiale medier som Facebook, Twitter og Instagram.