Jenter på dagsorden

I dag er det den internasjonale jentedagen, en markering som handler om å sette fokus på jenters rettigheter, som frihet, utdanning og beskyttelse. Visste du at det faktisk er hele 39.000 jenter som blir giftet bort hver eneste dag, til tross for at de bare er barn? Det er kanskje for oss i verdens rikeste land veldig fjernt og uforståelig.

Men akkurat i dag rettes oppmerksomheten på Plan Norges omstridte kampanje #stoppbryllupet. Der Thea på 12 år giftes bort til Geir på 37 år i Jakobskirken i Oslo. Ved å sette et slikt sterkt og viktig tema som barnebryllup i en norsk kontekst, gjør det hele mer virkelighetsnært for oss. Ikke nok med at det skaper sterke reaksjoner og debatt i samfunnet, gir det også en økt forståelse for barnebryllup. Som dessverre skjer hvert andre sekund rundt omkring i verden.

For oss i Malawifriends ser vi på utdanning av jenter som en av de viktigste faktorene for å styrke jenters rettigheter. Ved å bidra til at jenter fullfører skolegangen, er har vi tro på at det skaper positive ringvirkninger for mødre, barn og helse, sett i et større perspektiv.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Utenriksministeren vår, Børge Brende, mener også at Norges innsats vil, skal og bør være spesielt rettet mot jenter. Tidligere i år uttalte han at ved å øke bevisstheten rundt jenters rettigheter og utdanningsmuligheter, vil kanskje endre den utbredte trenden av barneekteskap og barn som får barn.

Ved at jenter får økt kunnskapsgrunnlag gjennom skolegang, skaper for en positiv utvikling både for den enkelte og for samfunnet. Det vil også bidra til økt fokus på likestilling og likeverd, samt at det blir gitt muligheter og inspirasjon til deltakelse i samfunnslivet. De er de viktigste virkemidlene i kampen mot fattigdom, religiøs og politisk fanatisme, samt korrupsjon og utnyttelse. Jenter får større frihet og kanskje en sjanse til å bli hørt – bare se på Malala Yousafzai. Hun ble nylig tildelt Nobels fredspris for sin heltemodige kamp mot diskriminering av jenter, hvor hun er blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

31 av de 57 millionene som i dag ikke går på barneskole i verden, er jenter. I Malawi er det kun 35 % av jentene som når så langt som 8.klassetrinn. En av årsakene til at mange jenter ikke går på skolen eller slutter etter kun et par år, er fattigdom. Det er særlig i de rurale områdene fattige familier ofte må skrinlegge døtrenes skolegang. I noen områder kan mangel på kvinnelige lærere gjøre at jenter ikke begynner på skolen. Det er et betydelig problem at jenter utsettes for seksuell trakassering og vold på vei til skolen eller på skolen.

Vi synes det er gledelig at regjeringen har valgt ut Malawi som et av 12 fokusland der bistandsinnsatsen skal styrkes ytterligere. Malawi blir det første pilotlandet i regjeringens utdanningssatsing. Grunnleggende helsetjenester, vaksiner og ernæring er en forutsetning for at barn skal kunne gå på skolen. Vi kan derfor si at utdanning er en katalysator for utvikling.

I landsbyen vår, Chikwawe, går samtlige av jentene som er i skolealder på skole. Det var både overraskende og godt å se at jentene hadde en likeverdig posisjon i det lille lokalsamfunnet. Vi ser at utviklingen går i riktig retning, for lederen av landsbyen er faktisk denne damen til høyre her, som bare går under navnet ”The Chief of Chikwawe”.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Bare for å gi dere noe mer å tygge på; hvorfor må jenter møte de umulige utfordringene i hverdagen, bare fordi de er jenter?