Vann forandrer alt

I år går TV-aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid for å sikre varig tilgang på rent vann til over én million mennesker. ”Vann forandrer alt” er appellen bak årets aksjon, og er det noe vi lærte under vårt besøk til Chikwawe i Malawi er det akkurat hvor mye dette stemmer i praksis. Det er faktisk en menneskerett å ha tilgang på rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold. Vi er derfor glade for at Kirkens Nødhjelp benytter årets TV-aksjon til å rette fokus på vannproblematikken i verden. Vi vil gjerne dele noen tanker rundt dette.

Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Tilgangen på rent vann dreier seg nemlig ikke bare om å holde seg utørst. Rent vann betyr at mennesker overlever og holder seg friske, at avlinger gror og at kvinner og barn istedenfor å gå langt etter vann kan arbeide og gå på skole. Ved å sikre tilgang på rent vann sikrer man altså enorme ringvirkninger som kommer lokalsamfunn til gode på alle måter.
I Norge er rent vann like selvfølgelig som luft. Vi har mye og vi bruker mye. FN anslår at 20 liter vann om dagen er en nedre grense for hva en person trenger, I Norge bruker vi over gjennomsnittet 200 liter dagen. Det er utrolig mye, særs når man vet at over 800 millioner mennesker mangler tilgang på det, fullstendig. Det tilsvarer ca. hvert niende menneske på jorda. Men hvorfor? Er det slik at det ikke er nok til alle?
Neida. Vi har faktisk mer enn nok grunnvann i verden. FN mener det ikke er mangel på vann som er problemet. Det er heller fordelingen av vannressursene som skaper problemer. Når vann ikke er et offentlig gode, blir prisen så høy at store deler av befolkningen ikke kan betale.

Styreformann og tidligere toppsjef i Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, erklærte tidligere i år at han mente at vann burde privatiseres helt. Nestlé eier 70% av verdens merkenavn for flaskevann, inkludert Perrier, San Pellegrino, Pure Life og Vittel. Og krigen om vannet er bare så vidt begynt. Svært mange land tømmes for grunnvann, blant annet på grunn av et globalisert landbruk som ikke er bærekraftig. Og så kommer altså drikkevannsgigantene og utnytter nøden.

Betydningen av tilgang på rent vann kan ikke undervurderes. Vi i Malawifriends ser på vann som et globalt gode som alle mennesker i verden skal og bør ha tilgang på. Ikke bare er det en menneskerett, men noe vi i Norge tar for gitt. Vi vil derfor gi dere noe mer å tenke på. For visste du at det faktisk trengs 3 liter vann for å produsere 1 liter vann på flaske? Forbruket av vann på flaske øker kraftig i Vesten, hvor vi faktisk HAR rent drikkevann i springen! Derfor vil vi utfordre dere til å drikke vann fra springen – alltid!

Håper du har tatt godt imot bøssebærerne på døren din i dag og støttet Kirkens Nødhjelps arbeid med å sikre tilgang til rent vann for over en million mennesker. For hele 200 kr kan du gi vann til et menneske for resten av livet! Rent vann forandrer alt